Uchwała Nr XXIX/81/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Aneksu do Raportu o stanie gospodarki finansowej Miasta Grudziądza