Uchwała Nr XXV/71/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 października 2019 r. w sprawie wezwania Miasta Grudziądz do opracowania i uchwalenia programu postępowania naprawczego