Urząd Miasta i Gminy Janikowo

           

Kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Bydgoszczy w okresie od 5 listopada 2018 r. do 11 stycznia 2019 r. udokumentowana protokołem z dnia 25 stycznia 2019 r.

           

Zakres kontroli: Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej i zamówień publicznych według ramowej tematyki kontroli

 

Okres objęty kontrolą: od dnia 01.01.2016 r. do dnia kontroli

 

Wystąpienie pokontrolne z dnia 26 marca 2019 r. skierowane do kierownika jednostki.