Uchwała Nr III/10/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie wezwania Gminy Strzelno do opracowania i uchwalenia programu postępowania naprawczego.