Sprawozdania o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w tym zakresie, sporządza się tylko według stanu na koniec roku kalendarzowego i przekazuje do regionalnej izby obrachunkowej w terminie 60 dni od dnia zakończenia roku kalendarzowego to znaczy do dnia 1 marca 2019 r.