Do dnia 10 stycznia 2019 r. - gminy i miasta na prawach powiatu zobowiązane są przedłożyć do RIO - za pośrednictwem systemu BeSTi@ - sprawozdanie podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego - SP-1 (część A) na 2019 r. Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w zakładce Podatki i opłaty lokalne/Ewidencja i sprawozdawczość podatkowa zamieszono informację na temat wypełniania sprawozdania SP-1. Ponadto,na forum strony internetowej regionalnych izb obrachunkowych zamieszczono dodatkowe wskazówki dotyczące sporządzania tego sprawozdania w systemie BeSTi@.