Zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej

 

W dniu 20 lipca 2018 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano, pod pozycją 1395, rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Zmienione przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań Rb-28S za miesiąc styczeń 2019 r.